Program Nowoczesna Promocja Zagraniczna – nagrodzony projekt

Miło nam poinformować, że w konkursie programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) został nagrodzony projekt naszego Uniwersytetu pt. „Nowe, perspektywiczne rynki rekrutacyjne dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

Wysokość dofinansowania wynosi 99 945 zł, a projekt będzie realizowany przez cały 2019 rok.

Projekt ma na celu stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez UPL zagranicznych kandydatów na studia. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w międzynarodowych targach edukacyjnych w krajach, w których do tej pory UPL nie był obecny. Pozwoli to określić nowe rynki rekrutacyjne dla pozyskiwania kandydatów na studia prowadzone w językach obcych.

Projekt pod względem merytorycznym został przygotowany przez Dział Promocji i Wymiany Międzynarodowej przy pomocy Centrum Nauki UP w Lublinie. Projekt przygotowały: mgr Agnieszka Wasilak, mgr Iwona Pachcińska, dr Anna Jeżak, mgr Izabela Czaja-Banasiak.

W ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna zostało dofinasowanych 39 projektów złożonych przez uczelnie na kwotę 3 728 883,92 zł. Z pośród trzech lubelskich Uczelni, które złożyły wnioski, projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymał najwyższą dotację i został najwyżej oceniony.

Głównym celem Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą. W ten sposób NAWA chce zaktywizować podmioty naukowe w kierunku nowoczesnego oraz skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą, a także przyczynić się do tworzenia efektywnych narzędzi pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo–dydaktycznych.

[ więcej informacji ]