Komunikat obcokrajowcy / ATTENTION FOREIGNERS !!!

 

 

 UWAGA !!! OBCOKRAJOWCY !!!

ERASMUS+
 
Zebranie w sprawie zajęć z

 języka polskiego dn. 10.10.2018 (środa) o godz. 19:00

w sali 234 w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym na ul. Głębokiej 28.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA ! 
 
 
 
ATTENTION !!! FOREIGNERS !!!
 ERASMUS+

The meeting on Polish language classes

 is held on the 10.10.2018 at 7:00 p.m.
 in room 234 at 28 Głęboka street
 (Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe).
Obligatory presence !
 
 
 
Внимание !!! студенты иностранцы
ERASMUS+
Собрание

относительно обязательных занятий по польскому языку

состоится 10.10.2018(среда) в 19.00

аудитория 234 ул. Глембока 28

 
Присутствие обязательно!