Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej