Konkurs na pracownika do Centrum Nauki

 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika w Centrum Nauki
 
Zakres głównych obowiązków:
 
 • monitorowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych i strukturalnych;
 • organizacja spotkań informacyjnych dotyczących aktualnych konkursów;
 • udzielanie konsultacji merytorycznych dotyczących wytycznych do opracowania i zarządzania projektem;
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz innych dokumentów aplikacyjnych składanych do NCN, NCBiR i innych instytucji;
 • wsparcie administracyjne realizacji projektu, w tym: współpraca z kierownikiem projektu i jednostkami administracyjnymi Uczelni w przygotowaniu i realizacji planu zamówień publicznych, sporządzaniu wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przez instytucje finansujące i kontrolujące, nadzór nad terminowością i zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • monitorowanie wskaźników projektów i nadzór nad ich trwałością;
 • obsługa administracyjna Centrum Nauki, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum;
 • wprowadzanie do systemu POLON danych z zakresu realizowanych projektów;
 • bieżące kontakty z kierownikami i wykonawcami projektów, innymi działami oraz instytucjami finansującymi (MNiSW, NCBiR, NCN, FNP etc.);
 • gromadzenie informacji o zgłaszanych wnioskach i projektach realizowanych na UP w Lublinie oraz opracowywanie raportów i statystyk na temat udziału pracowników w projektach badawczych.
 

Niezbędne wymagania:

 
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów i wytycznych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • min. 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów w ramach funduszy UE;
 • dpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.
 

Wymagane dokumenty:

 
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Data i podpis/”
 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261). z dopiskiem „oferta – Centrum Nauki” do dnia 9 października 2018 r.  do godz. 14.00.