Dodatkowy termin egzaminu z jęz. obcych

  

 
DODATKOWY TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKÓW OBCYCH
           
 
 

Egzamin odbędzie się 13 października 2018 r. (sobota)

godz. 10.00 w siedzibie SPNJO, CIW ul. Głęboka 28.

Wszystkie poziomy.

 
•••
 

Studenci przystępujący do egzaminu zobowiązani są do złożenia podania pozytywnie zaopiniowanego przez Dziekana danego Wydziału  do dnia 10 października 2018 r. w Sekretariacie SPNJO,  CIW, ul. Głęboka 28.