Zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów

 

 
Zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. Proponujemy następujące kursy z programów: AutoCAD (2D, 3D) lub Inventor. Zapisy do 8.10.2018.
Płatność za zajęcia (na konto UP) wynosi:
 
165 zł = 30 godz.*5,5 zł/godz.
 
Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.
 
Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:

 
Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk (ze znajomości programu) lub krajowe Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (z posiadania konkretnych umiejętności w programie) Oba rodzaje certyfikatów dotyczą systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD
 
1. Certyfikat AutoCAD rysowanie 2D 
 
2. Certyfikat AutoCAD modelowanie 3D
3. Certyfikat Inventor Professional- modelowanie części i zespołów
 
Certyfikat można uzyskać również (bez opłaty za zajęcia) w trakcie zajęć „komputerowe wspomaganie projektowania” – w bloku przedmiot do wyboru dla studentów, którzy w planach studiów I lub II stopnia, mają taki blok i wybrali taki przedmiot.
 
Zapisy w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
ul Głęboka 28. p.322
 
Bliższe informacje (terminy zajęć godz. dzień) będą ustalone na spotkaniu organizacyjnym po skończeniu zapisów w dniu 8.10.2018 o godz 18, sala 260, ul. Głęboka 28 (nowy budynek CIW):
Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak tel. 508099964 (kontakt na tel. tylko w przypadkach koniecznych).budynek CIW): Dr hab. inż.
 
Zbigniew Krzysiak tel. 508 09 99 64 (kontakt na tel. tylko w przypadkach koniecznych).