II Europejski Tydzień Innowacji 2018

W dniach 17-21 września 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się II edycja Europejskiego Tygodnia Innowacji (ETI). Wydarzenie to łączy dojrzały biznes z innowacyjnymi projektami i umożliwia  spotkania w gronie przedstawicieli administracji unijnej, włodarzy miast i regionów, inwestorów, przedstawicieli biznesu, nauki, kultury oraz organizacji pozarządowych  w celu wymiany opinii gospodarczych i społecznych. Organizatorzy szacują, że w tym roku ETI zgromadziło aż 1300 osób.

 

Głównym wymiarem ETI był 4-dniowy Kongres Gospodarczy zainaugurowany ,,Debatą miast i regionów partnerskich województwa lubelskiego”. W uroczystej inauguracji w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczył prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej. Drugi dzień wydarzenia zwieńczyła natomiast Gala Innowacji.

 

Tegoroczna edycja skupiona była w trzech obszarach: bioinnowacje, gospodarka 4.0 oraz medycyna 2.0, w ramach których rozmawialiśmy m.in. o roli inspiracji w innowacjach, technologiach międzysektorowych, design thinkingu oraz roli przywództwa w rozwoju innowacji.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie aktywnie uczestniczył w organizcji wydarzenia, w szczególności dnia dedykowanego bioinnowacjom. Moderatorem panelu pt. ,,Technologie w produkcji żywności był dr hab. Bartosz Sołowiej z Katedry Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, któremu w dyskusji towarzyszyła dr Aneta Sławińska z Katedry Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii. Rozmowa toczyła wokół wykorzystania innowacyjnych technologii powstających na uczelniach do produkcji nowych lub ulepszonych produktów.

 


 
Do udziału w  panel pt. ,,Żywność persolanalizowana” został zaproszony dr hab. Dominik Szwajgier z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, który razem z pozostałymi uczestnikami dyskutowali o przyszłości żywności funkcjonalnej , dotatkach aktywnych do żywności oraz ich wpływie na zdrowie człowieka.
 

Panel pt. ,,Międzysektorowe ujęcie biotechnologii”, zamykający dzień dedykowany bioinnowacjom moderował dr hab. Adam Waśko z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, rozmowa toczyła się wokół konieczności prowadzenia współpracy interdyscyplinarnej oraz pokazała bardzo szerokie spektrum zastosowania biotechnologii w innowacyjnej gospodarce.
 

 

Europejski Tydzień Innowacji to także wiele spotkań towarzyszących, w tym wydarzenia organizowane wspólnie z Lubelskim Festiwalem Nauki pod hasłem ,,Nauka dla biznesu”. Otwarte laboratoria uczelni wyższych, Forum Młodych Naukowców oraz Giełda Startup cieszyły się zainteresowaniem.

 

Oferta Uniwersytetu w zakresie współpracy z przedsiębiorcami była stale dostępna podczas ETI w specjalnie przygotowanej strefie nauki.

 

Iwona Niezgoda

 

 

 

Zobacz również:

  • Wywiad podczas ETI z dr hab. Bartoszem Sołowiejem:

https://kurierlubelski.pl/europejski-tydzien-innowacji-dr-hab-inz-bartosz-solowiej-uniwersytet-przyrodniczy-w-lublinie/ar/13505783