Rozpoczęcie zajęć oraz uroczystość wydziałowej immatrykulacji

  

 

UWAGA STUDENCI!

 

Informacja w sprawie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018-2019

 
 

1 października 2018 r. poniedziałek – należy realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć dla danego kierunku studiów i roku. 

 

2 października 2018 r. wtorek – godziny rektorskie dla wszystkich studentów od 10.00-14.00. (w tych godzinach nie ma zajęć dydaktycznych) w związku z uroczystą Inauguracją Roku akademickiego 2018/2019.

 

3 października 2018 r. środa – uroczystość Immatrykulacji Wydziałowych (zgodnie z załącznikiem)

Dzień 3 października 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku.

 

Rozkład zajęć dydaktycznych jest zamieszczony na stronie http://www.up.lublin.pl/plany-rozklady/ 

 

Uroczystość wręczenia indeksów dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe (należy sprawdzić terminarz zjazdów).

 
 
 HARMONOGRAM WYDZIAŁOWEJ IMMATRYKULACJI

 W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
 
 
3 października 2018 r. (środa)
 
Lp.
Wydział
 

Miejsce immatrykulacji

Godziny
Data
1.

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 
 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 15
 9.00-11.00
 
3.10.2018 r.
(środa)
2.

Wydział Agrobioinżynierii

 
 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 15

11.30– 13.30
 
 
 3.10.2018 r.
(środa)
3.

Wydział Inżynierii Produkcji

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 15

14.00 – 16.00
 
 
3.10.2018 r.
(środa)
4.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

AULA AGRO I

ul. Akademicka 15

09.00 -11.00
 
 
3.10.2018 r.
(środa)
5.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 
AULA AGRO I
ul. Akademicka 15
11.30. – 13.30
3.10.2018 r.
(środa)
 
6.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

AULA AGRO I 

ul. Akademicka 15

14.00.-16.00
 
 
3.10.2018 r.
(środa)
 
 

Lublin, dnia 19.09. 2018 r.