Ambasada Francji w Polsce zaprasza naukowców do składania wniosków na pobyty badawcze

Rząd Francji zaprasza polskich naukowców na pobyty badawcze. Rekrutację prowadzi bezpośrednio Ambasada Francji w Warszawie.

 

  • Dla kogo? Pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców z doktoratem od mniej niż 10 lat, pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcą prowadzić badania we Francji i nawiązać nowe, polsko-francuskie relacje naukowe.
  • Dziedzina: Wszystkie dziedziny
  • Czas trwaniaod 1 do 3 miesiący. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 stycznia i 31 grudnia 2019 roku.
  • Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
  • Termin składnai aplikacji: 2 listopada roku 2018 – Godz. 14:00

Więcej informacji i formularze są dostępne na stronie:  https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy