Polsko – włoska wymiana bilateralna Canaletto

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska)  oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską CANALETTO

 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Włoch.Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i we Włoszech.

Projekty złożone w Polsce i we Włoszech powinny mieć taki sam okres realizacji.

Nabór trwa do 31 października, więcej informacji  – Wymiana Bilateralna