Uroczysty Jubileusz 65-lecia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. dr hab. Joanna Barłowska na łamach “Dziennika Wschodniego”

"Dziennik Wschodni" publikuje wywiad z Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Joanną Barłowską, w związku z  obchodami 65-lecia Wydziału, dnia 18 września 2018 roku. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. dr hab. Ewalda Sasimowskiego, wręczenie statuetki "wybitnego Absolwenta Wydziału" i zjazd Absolwentów – to główne punkty uroczystości. 

Dziś jesteśmy jednym z największych wydziałów na naszej uczelnii. Zatrudnionych jest 170 osób, w tym 65 z nich to samodzielni pracownicy naukowi. Mamy nie tylko zootechników, ale też specjalistów w zakresie technologii żywienia i bardzo dobrą kadrę biologiczną  – informuje rozmówczyni, zaznaczając że wśród 11 kierunków studiów, unikatowe na skalę kraju są behawiorystyka zwierząt oraz hipologia i jeździectwo oraz bezpieczeństwo i certyfikacja żywności. Nowością jest biokosmetologia.

 

 

więcej informacji w Dzienniku Wschodnim: www.dziennikwschodni.pl/lublin/wydzial-biologii-nauk-o-zwierzetach-i-biogospodarki-up-w-lublinie-swietuje,n,1000226770.html