Zaproszenie do składania ofert w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.

Rozeznanie rynku nr CN/ZP/6/2018

 
Szanowni Państwo, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 zaprasza do złożenia rozpoznania cenowego w sprawie wykonania: Usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy – Prawo zamówień publicznych).