Jednolity System Antyplagiatowy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż od początku 2019 roku będzie działać w Polsce Jednolity System Antyplagiatowy. System będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich uczelni – zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Już od roku akademickiego 2018/2019 będą one zobowiązane do sprawdzenia w Systemie każdej pracy licencjackiej i magisterskiej pod kątem plagiatu w ramach procesu obrony takiej pracy.

Jednolity System Antyplagiatowy powstaje w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, pod nadzorem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Specjaliści z OPI-PIB rozpoczną wkrótce szkolenia z zakresu obsługi JSA. Zostaną one przeprowadzone w sześciu większych miastach Polski i potrwają od 25 września do 21 listopada. Zachęcamy do udziału w tych szkoleniach przede wszystkim promotorów, pracowników wspierających promotorów w zakresie przesyłania prac do weryfikacji, ale także administratorów, którzy będą obsługiwali JSA po stronie uczelni. Szczegóły dotyczące szkoleń przekazują pracownicy Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej OPI-PIB, dostępni pod adresem .

Aby Jednolity System Antyplagiatowy jak najlepiej spełniał stawiane przed nim oczekiwania, zachęcamy również do współpracy przy jego testowaniu. W tej sprawie należy się kontaktować z Zespołem ds. JSA w OPI-PIB pod adresem .