Pierwsze Dożynki Uczelniane w Felinie

 

7 września 2018 r. po raz pierwszy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na terenach Dworku Ziemiańskiego w Felinie, odbyły się Dożynki Uczelniane. Uroczystość święta plonów była doskonałą okazją do podsumowania działalności gospodarstw doświadczalnych należących do Uniwersytetu.

 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się pracownicy gospodarstw w Uhrusku i Czesławicach i Felinie, oraz członkowie Senatu i Pełnomocnicy Rektora. Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania okazałego wieńca dożynkowego wykonanego wspólnie przez wszystkie gospodarstwa. Ludowe przyśpiewki i tańce prezentował Zespół Pieśni i Tańca Jawor.

 

Obecną sytuację gospodarstw doświadczalnych i prowadzone inwestycje przedstawili kierownicy gospodarstw, dr Dariusz Juszczak (Uhrusk) oraz mgr Grzegorz Siemiński (Czesławice, Felin), a także dr hab. Iwona Janczarek, profesor nadzwyczajny odnośnie prac w GD Felin, związanych z Katedrą Hodowli i Użytkowania Koni.

 

Doceniając całoroczny trud i zaangażowanie pracowników w rozwój gospodarstw doświadczalnych gospodarz uroczystości Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk wręczył pracownikom okolicznościowe nagrody.

 

 

 

Gospodarstwa doświadczalne w Uhrusku i Czesławicach przechodzą stałą modernizację. Pierwsze efekty są już dostrzegalne w tym roku. Gospodarstwo w Czesławicach odnotowało wynik dodatni uzyskując w tym roku 7t/ha pszenicy (dwa lata temu zaledwie 2t/ha).
 

 

* * *

Gospodarstwo doświadczalne w Uhrusku
Gospodarstwo w Uhrusku zajmuje się uprawą roli oraz hodowlą bydła mlecznego ze szczególnym uwzględnieniem białogrzbietów, czyli bydła objętego ochroną zasobów genetycznych oraz owcy Uhruskiej, która jest również objęta tym programem. Wyhodowanie rasy bydła białogrzbietego oraz owcy uhruskiej są wynikiem badań pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W roku 2017 wyremontowano oborę na ok. 100 krów dojnych i przystosowano ją do utrzymania w nowoczesnym systemie bezuwięziowym.

Przystosowano także inny budynek do chowu gęsi, zastosowano tam autorski system urządzeń, które ułatwiają pracę związaną z obsługą gęsi (żywienie, pojenie, ogrzewanie, wentylacja). Małe gęsięta mają założone znaczki z kodem kreskowym aby można zidentyfikować każdego ptaka. Od maja do września br prowadzony jest tucz 2800 gęsi owsianej dla zakładu ubojowego w Międzyrzeczu Podlaskim. Od 2019 roku planujemy hodować gęś biłgorajską, która jest objęta programem ochrony zasobów genetycznych.
 

Gospodarstwo doświadczalne w Felinie
Typowe gospodarstwo dla warunków podmiejskich, na jego terenie prowadzony jest chów koni wykorzystywanych w celach dydaktycznych, rekreacyjnych i do hipoterapii. Obok zlokalizowane są stacje doświadczalne wielu katedr. Obecnie prowadzony jest remont stajni i dostosowanie ich standardów potrzebnych do prowadzenia hotelu dla koni. Na  powierzchni 20 ha gruntów ornych uprawiane są rośliny zbożowe i oleiste, głównie rzepak i pszenica ozima.
 


Gospodarstwo doświadczalne w Czesławicach
Główny kierunek produkcji to produkcja roślina, prowadzona jest również hodowla świń rodzimej rasy puławskiej oraz produkcja tuczników. Dodatkowo umożliwia prowadzenie badań ekonomiczno-organizacyjnych dla studentów i pracowników.

Na areale 210 ha gruntów ornych są uprawiane pszenica, rzepak, burak cukrowy. W tym roku gospodarstwo może pochwalić się wysokimi plonami, osiągniętymi dzięki inwestycjom prowadzonym na polach, takich jak nawożenie, wapnowanie. W 2017 r. zainwestowano w sprzęt rolniczy:  kombajn zbożowy oraz ciągnik, dzięki czemu gospodarstwo jest samowystarczalne.

Utrzymuje się tu 20 loch rasy puławskiej, z czego odsprzedaje prosięta do dalszego odchowu. Dzięki wyremontowaniu tuczarni,  gospodarstwo sprzedaje w roku 1000 tuczników do zakładu uboju Sokołów. Planowana jest kolejna inwestycja w tuczarni, do ilość 2000 tuczników.

Gospodarstwo posiada również 5 ha stawów, z których odławiany jest narybek w celu dalszej sprzedaży.

W tym roku przeprowadzono modernizację mieszkania dla studentów, którzy będą przebywać w gospodarstwie doświadczalnym podczas praktyk studenckich czy w ramach prowadzonych nadań.

 

 

 

fot. Maciej Niedziółka