Wizyta delegacji z Chin

W dniu 4 września 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odwiedziła delegacja z Chin. Gości przyjął JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, dr Barbara Banach-Albińska i dr Robert Stryjecki oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin. Delegacja chińska składała się z przedstawicieli magistratu w Szanghaju.

 

Goście zapoznali się z ofertą edukacyjną oferowaną w języku angielskim oraz profilem realizowanych badań. Szczególne zainteresowanie dotyczyło problemów: ochrony środowiska w obszarach zurbanizowanych, rolnictwa regionu lubelskiego oraz produkcji żywności ekologicznej. Mamy nadzieje, że spotkanie zaowocuje nawiązaniem współpracy w przyszłości.

 

 

 

 

                                                              fot. Paweł Michalski [Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej]