Nawożenie z wykorzystaniem azotu i siarki – prof. dr hab. inż. Hanna Klikocka – “Przemysł chemiczny”

Prof. dr hab inż. Hanna Klikocka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest współautorką artykułu "Efektywność nawożenia oraz wykorzystania azotu i siarki przez żyto jare",  który został opublikowany w czasopismie "Przemysł chemiczny". Z powodu zaostrzenia norm środowiskowych w zakresie nawożenia, zauważalny jest niedobór siarki w glebach uprawnych. Nawożenie azotem na największy wpływ na wielkość i jakość plonu roślin uprawnych lecz dodatek siarki go zwiększa.  W latach 2009-2011, przeprowadzono eksperyment polowy w okolicach Hrubieszowa, nawożąc żyto azotem i siarką w różnych stężeniach. Badano plony ziarna i słomy, jak pisze autorka: nie wykazano współdziałania między wzrastającymi dawkami azotu a zastosowaną siarką. Jednakże oba te czynniki (…) powiększały poziom plonów oraz wartości  badanych cech.

 

więcej informacji w artykule: