Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA 2018/2019

 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 2018/2019

(STA – Teaching Staff Mobility for Assignments)

 

Termin pierwszego naboru na wyjazdy w roku 2018/2019 mija 15 października 2018, drugi nabór prowadzony będzie do końca marca 2019 roku.

Po upływie terminu składania dokumentów, w przypadku wciąż dostępnych miejsc na wyjazd, kwalifikacja będzie dokonywana w sposób ciągły ( według kolejności zgłoszeń).


Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, w kraju programu.

Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education).

Pomiędzy uczelniami musi być podpisana  umowa dwustronna w ramach programu Erasmus+ przewidująca wymianę nauczycieli akademickich na danym wydziale/kierunku.