Materiał ojcowski – knury czystorasowe czy mieszańce? – dr hab. Marek Babicz – “Hodowca Trzody Chlewnej”

W dwumiesięczniku "Hodowca Trzody Chlewnej" został opublikowany artykuł autorstwa dr hab. Marka Babicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. "Materiał ojcowski – knury czystorasowe czy mieszańce?"
Można w nim przeczytać, że jednym z podstawowych działań, zapewniających utrzymanie efektywności produkcji tuczników na optymalnym poziomie, jest właściwy dobór oraz użytkowanie loch i knurów. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze knurów czystorasowych lub mieszańców są potrzeby rynku wieprzowiny kształtowane przez konsumentów, a podstawową zasadą przy wyborze knurów do stada reprodukcyjnego jest poziom ich wartości tucznej i rzeźnej.
 

z częścią informacji można się zapoznać poniżej: