Terminy naborów na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+

Uprzejmie informujemy, że termin pierwszego naboru na wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne dla pracowników UP w Lublinie w ramach Programu Erasmus Plus Szkolnictwo Wyższe "Mobilność Edukacyjna" na rok akademicki 2018/2019 upływa 15 października 2018 r.  Drugi nabór prowadzony będzie do końca marca 2019 r. W przypadku wciąż dostępnych miejsc na wyjazd kwalifikacja będzie dokonywana w sposób ciągły (według kolejności zgłoszeń), do  wyczerpania miejsc. Zapraszamy.

 
Zespół Erasmus+
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie