Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje że w wyniku oceny złożonych w konkursie ofert stypendium naukowe w ramach projektu NCN pt. „Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin jęczmienia jarego” (2017/26/D/NZ9/00067) otrzymała Pani mgr Magdalena Kusiak.

 

Serdecznie Gratulujemy!