Dr inż. Damian Zieliński o modliszkach w Dzienniku Wschodnim i Radiu Lublin

Dr inż. Damian Zieliński z Zakładu Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na łamach "Dziennika Wschodniego" z dnia 22 sierpnia 2018 r. wyjaśnia przyczyny obecności modliszek w naszych mieszkaniach (artykuł poniżej).

 

O obecności modliszek w miastach dr inż. Damian Zieliński wypowiedział się również w Polskim Radio Lublin. Audycja znajduje się pod adresem radio.lublin.pl/news/modliszka-w-lublinie-to-nie-gosc