Międzynarodowy konkurs naukowy WOLF PRIZE

Ambasador Izraela w Polsce zaprasza do zgłaszania kandydatur polskich naukowców do prestiżowej międzynarodowej nagrody WOLF PRIZE.

 

W tym roku oceniane będą wybitne osiągnięcia w zakresie medycyny, rolnictwa, matematyki, chemii i fizyki oraz architektury.

 

Nagroda WOLF PRIZE jest przyznawana indywidualnie, wynosi 100 000 $ w każdej z dziedzin. Może również zostać przyznana dwóm lub trzem laureatom. W takim przypadku kwota jest dzielona po równo między nich.

 

Laureaci są wybierani przez międzynarodowe trzyosobowe zespoły naukowców i ekspertów. Obrady i zalecenia zespołów są ściśle tajne, a publikowane są jedynie nazwiska zwycięzców i uzasadnienia wyborów. Decyzje zespołów są ostateczne i nie można się od nich odwoływać.

 

 

DOKUMENTY

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy sa dostępne na stronie MNiSW. Kandydatury polskich naukowców mogą zgłaszać instytucje związane z nauką i szkolnictwem wyższym. Zgłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do 10 września, należy przesyłać na adres:

 

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20 00-529 Warszawa

z dopiskiem WOLF PRIZE

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu:

Daria Godek

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

e-mail:

tel. 22-52-92-386