Stypendia Rządu Szwajcarskiego dla naukowców i artystów

 

Stypendia Rządu Szwajcarskiego dla naukowców i artystów

Rząd Szwajcarski proponuje udział w programie stypendialnym dla naukowców i artystów   w roku akademickim 2019-2020.

Dostępne są dwa typy stypendiów – badawcze oraz artystyczne.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html


Stypendyści wybierani są na podstawie opinii Komisji Federalnej ds. stypendiow dla studentów zagranicznych (the Federal Commission for Scholarships for Foreign Students).

Przy ocenie kandydatów stosowane są następujące kryteria:

 – profil kandydata

 – jakość projektów badawczych lub prac artystycznych

 – synergie i możliwości potencjalnej przyszłej współpracy badawczej