Nabór na Działania Upowszechniające Naukę (DUN) na 2019 rok

 

 

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwa nabór wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na 2019 rok.

 

Nabór wniosków potrwa do dnia 30 września 2018 r.

Osoby / Jednostki zainteresowane złożeniem wniosku o finansowanie zadań z zakresu DUN na 2019 rok prosimy o kontakt z Centrum Nauki w celu konsultacji przygotowywanych propozycji zadań. Informacje merytoryczne dotyczące zadania/zadań wspierających rozwój nauki przez DUN należy przygotować najpóźniej do dnia 14 września 2018 r.

Ze szczególowymi informacjami na temat DUN można zapoznać się na stronie:

www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Nauki:

Izabela Czaja-Banasiak

tel. 081 445 69 68,

 e-mail: 

 

Paweł Litwińczuk

tel. 081 445 65 99,

e-mail: