„Najlepsi z najlepszych! 3.0.” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

Miło nam poinformować, że w konkursie MNiSW t. "Najlepsi z najlepszych! 3.0.” został zakwalifikowany do finansowania projekt „Optymalizacja metody celowego zakażania pszczół miodnych (Apis mellifera) sporami Nosema spp. na potrzeby przeprowadzania laboratoryjnych doświadczeń klatkowych oraz rozpowszechnianie wiedzy o nosemozie jako powszechnej chorobie stanowiącej stałe i do tej pory nieuleczalne zagrożenie dla pszczół” realizowany przez studentkę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Patrycję Skowronek. 

 

Dzięki zdobytym środkom będzie miała ona możliwość poznana najnowszych międzynarodowych trendów i sposobów prowadzenia badań z wykorzystaniem celowego zakażania pszczół miodnych sporami Nosema spp.

Patrycja Skowronek jest studentką kierunku bioinżynieria, II stopień, na Wydziale Agrobioinżynierii. Projekt będzie realizowany pod opieką merytoryczną dr hab. Anety Stracheckiej na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Wartość projektu to 18 355,05 zł.

W ramach projektu odbędą się m.in. wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne, staż przygotowawczy w pasiece Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt UP we Wrocławiu, prace badawcze w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP w Lublinie, staż przygotowawczy w Instytucie Ogrodnictwa Zakładzie Pszczelnictwa w Puławach.

Od września 2017 roku Patrycja Skowronek jest aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego (SKN) Ochrony Środowiska – Sekcji Biologii Środowiskowej, a od kwietnia 2017 , także SKN Biologów i Hodowców Zwierząt – Sekcja Terrarystyczna oraz SKN Biotechnologów „BIOM” – Sekcja Biotechnologów Zwierząt. Jej dorobek naukowy wynosi 41 pkt. MNiSW. Jest współautorką dwóch publikacji z listy A,  a także czterech opublikowanych i trzech będących w trakcie procesu redakcyjnego prac z listy B, jak i dwóch monografii będących aktualnie na etapie recenzji. Jest współautorką lub autorką piętnastu doniesień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. W wyniku przeprowadzonego postępowania zatwierdzono do dofinansowania 98 ze 139 złożonych ofert na łączną kwotę 11 868 790,34 PLN
 

Gratulujemy!

 

lista projektów rekomendowanych do finansowania na stronach MNiSW