Dziekanat – praca na stanowisku administracyjnym na czas określony

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

poszukuje osoby do pracy
w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

na stanowisku administracyjnym
na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa

 
 
Opis stanowiska:
 • obsługa studentów i interesantów,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów i korespondencji,
 • obsługa bieżących spraw administracyjnych w Dziekanacie,
 • inne prace administracyjno- biurowe ustalane w miarę potrzeb Dziekanatu.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wysoka kultura osobista, lojalność, dyskrecja,
 • bardzo dobra obsługa komputera i programów Microsoft Office,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • pozytywne nastawianie i chęć do podejmowania nowych wyzwań.
Dokumenty:
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP
  w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),

należy przesłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
lub składać w Sekretariacie Uczelni ( Lublin ul. Akademicka 13, p 261) z dopiskiem
„oferta-Dziekanat”     do dnia   08.08.2018 r. do godz. 14:00.

 

Do dokumentów należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dnia 27.04.2016 r. /data i podpis/”