Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczestnikiem Festiwalu edukacyjno-promocyjnego „PASIEKA”

17 czerwca 2018 r. w Bełżycach pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się Festiwal edukacyjno-promocyjny „PASIEKA w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Celem festiwalu był rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku, kształtowanie postaw proekologicznych, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej.

Podczas festiwalu pracownicy Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprezentowali dwa referaty:

  • dr hab. Krzysztof Olszewski z Zakładu Biologii Środowiskowej i Apidologii „Rola owadów w zachowaniu różnorodności roślin i zwierząt”,
  • dr Monika Kędzierska-Matysek z Pracowni Instrumentalnej Analizy Żywności „Co warto wiedzieć o miodach?”

 

 

                                                                                               zdjęcia: organizator festiwalu