Praca na stanowisku Zastępcy Kanclerza

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudni pracownika na stanowisku
zastępca kanclerza
 
Główne zadania i obowiązki:
 • przygotowywanie i realizacja strategii rozwoju rozwiązań informatycznych w Uczelni, 
 • analiza zagadnień dotyczących informatyzacji Uczelni i raportowanie władzom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
 • nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych i ich integracją zgodnie z zapotrzebowaniem Uczelni, 
 • nadzór nad działaniem infrastruktury multimedialnej, teleinformatycznej i technicznej Uczelni, 
 • poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie nadzorowanej infrastruktury, mających na celu poprawę funkcjonowania Uczelni, 
 • wsparcie procesów zakupowych oraz nadzór nad realizacją umów zawieranych z usługodawcami oraz dostawcami.

   

   

  Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne, ze stopniem co najmniej magistra (profil informatyka lub pokrewne), 
 • co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie technologii informatycznych, 
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami IT, 
 • bardzo dobra znajomość architektury i działania systemów oraz sieci informatycznych, a także ich bezpieczeństwa, 
 • znajomość zasad administrowania systemami i utrzymania rozwiązań techniczno-informatycznych oraz sieciowych, 
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP i elektronicznego obiegu dokumentów, 
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i ukierunkowanie na realizację wyznaczonych celów, 
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

 

Dodatkowe atuty:

 • komunikatywność i umiejętność współpracy w warunkach działania uczelni wyższej, 
 • znajomość rynku i technologii związanych z systemami informatycznymi w obszarze obsługi uczelni wyższych, 
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych obsługujących organizację wielodziałową, 
 • wysokie umiejętności analityczne – łatwość analizy i oceny potrzeb użytkowników, poszukiwanie efektywnych rozwiązań. 
   

  Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej), 
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, pobrany ze strony UP w Lublinie [pobierz]
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, posiadane doświadczenie i umiejętności 
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

   

  „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. /Data i podpis/”

  Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p. 261)

  z dopiskiem „oferta – zastępca kanclerza” do dnia 10.08.2018 r.