Praca na stanowisku introligatora

  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
poszukuje osoby do pracy w Wydawnictwie UP
na stanowisku introligatora
w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres jednego roku
 
 
Od kandydatów oczekuje się spełnienia następujących wymagań:
 

–        staż pracy min. 15 lat na stanowisku introligatora

–        umiejętność obsługi i konserwacji krajarki typu Maxima

–        umiejętność obsługi i konserwacji innych urządzeń introligatorskich (falcerka, bigówka, zszywarka)

–        umiejętność sprawnego a zarazem dokładnego i precyzyjnego wykonywanych prac

–        umiejętność obsługi drukarek i kopiarek

–        umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji

–        umiejętność wykonywania opraw miękkich

–        umiejętność pracy w zespole

 
Dokumenty:

·         wniosek o zatrudnienie,

·         szczegółowe CV uwzględniające przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,

·         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)

należy przesłać na adres  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261) z dopiskiem „introligator” do dnia 30 lipca 2018 r.  do godz. 14.00. 

 

D dokumentów należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Data i podpis/”