Technologia paliwa alternatywnego – dr hab. M. Szmigielski, dr hab. inż. J. Zarajczyk, dr inż. A. Węgrzyn, dr inż. N. Leszczyński, prof. dr hab. J. Kowalczuk, prof. dr hab. D. Andrejko, dr hab. inż. Z. Krzysiak, dr inż. W. Samociuk – “Przemysł chemiczny”

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr hab. Marek Szmigielski, dr hab. inż. Janusz Zarajczyk, dr inż. Adam Węgrzyn, dr inż. Norbert Leszczyński, prof. dr hab. Józef Kowalczuk, prof. dr hab. Dariusz Andrejko, dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, dr inż. Waldemar Samociuk opublikowali na łamach "Przemysłu chemicznego" artykuł dotyczący testów lini technologicznej w produkcji paliwa alternatywnego.

Odpady są największym, wciąż nierozwiązalnym problemem współczesnej cywilizacji. Bezpieczne ekologicznie jest wykorzystanie ich palnych frakcji jako paliw w wysokotemperaturowym spalaniu. Paliwa alternatywne z odpadów przemysłowych i komunalnych określane są nazwą RDF (Refused Derived Fuel). W związku z nowymi przepisami prawnymi, priorytetem stało się przetworzenie RDF w pełnowartościowe paliwo. Najlepszą metodą jest zgazowanie RDF i spalenie utworzonego w ten sposób syngazu w celu kogeneracji energii elektrycznej i ciepła. Specjalistycznymi badaniami objęto linię technologiczną wytwarzającą granulat jako paliwo RDF – dzięki innowacyjnej technologii zagęszczania jest on wydajny, a gęstość obniża koszty transportu.

 

więcej informacji w artykule: