Sierpień – najlepszym okresem do sadzenia gatunków cebulowych – dr Marzena Parzymies – “Działkowiec”

Dr Marzena Parzymies z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na łamach "Działkowca" opublikowała artykuł "Pierwsze cebulowe". Jeśli chcemy mieć na działce pięknie kwitnące gatunki cebulowe, to  właśnie koniec lata jest najodpowiedniejszym terminem do ich sadzenia.  Dowiadujemy się, które sadzonki że w sierpniu ważne jest miejsce,  odpowiednie przygotowanie gleby (spulchnienie, nawożenie obornikiem lub kompostem), technika sadzenia, głębokość wreszcie odpowiedni rozstaw cebulek. Gryzonie sa nieodłącznymi mieszkańcami naszych ogródków, aby ochronić cebulki, umieszczamy je w specjalnych koszyczkach.

 

więcej szczegółów w artykule: