O niezawodności technologicznej utylizacji zanieczyszczeń biogennych w niedużych oczyszczalniach ścieków – dr hab. inż. Michał Marzec – “Przemysł chemiczny”

"Przemysł chemiczny" na swoich łamach zamieścił artykuł autorstwa dr hab. inż. Michała Marca z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt: "Niezawodność technologiczna unieszkodliwiania zanieczyszczeń biogennych w wybranych technologiach stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków". Za względu na istniejącą na rynku dużą ilość nie zawsze dobrych rozwiązań dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków – a co za tym idzie coraz wiekszej ich ilości – wzrasta ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Poddano analizie niezawodność wybranych różnych rozwiązań technologicznych w trzech obiektach, w zakresie usuwania azotu i fosforu ogólnego. Próbki ścieków pobierano w ciągu pięciu lat, cztery razy do roku. W rezultacie stwierdzono niski poziom efektywności technologicznej usuwania azotu i fosforu ogólnego.
 

więcej szczegółów w artykule: