Komunikat – stypendia doktorskie na rok akademicki 2018-2019

Informujemy, że Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 29 czerwca 2018 r. podjął uchwałę nr. 65/2017-2018, zgodnie z którą na stypendia doktorskie w roku akademickim 2018-2019 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przeznacza się kwotę 129 360,-zł.

 

Stypendium doktorskie przyznane zostanie 10 osobom na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Komplet dokumentów o przyznanie stypendium należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych (p. 249) w terminie do 31 lipca br.

 

Przypominam, że zgodnie z §2 uchwały nr 32/2011-2012 osoby ubiegające się o stypendium doktorskie składają wniosek adresowany do Rektora zawierający dane (w tym numer telefonu) kandydata do stypendium doktorskiego.

 

Szczegółowe informację w [ZAŁĄCZNIKU]