Kolejny konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

 

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN pt. „Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin jęczmienia jarego”. 

Nazwa stanowiska: Doktorant- stypendysta/-ska

Wymagania:

– magister biologii, biotechnologii lub pokrewnych,
– status doktoranta Wydziału Agrobioinżynierii w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie,
– doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
– dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, 
– zaangażowanie i wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność publicznego prezentowania wyników badań,
– dyspozycyjność.

Opis zadań:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie SONATA pt. „Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin jęczmienia jarego” doktorant będzie zobowiązany do:
– udziału w doświadczeniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych i szklarniowych,
– wykonywania analiz molekularnych, biochemicznych i proteomicznych,
– studiowania literatury naukowej,
– opracowywania wyników, przygotowywania publikacji i prezentacji na konferencje.

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert: 30 lipca 2018, 00:00
Forma składania ofert: email na adres:

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe od dnia 1 października 2018 r. przez okres 33 miesięcy (2800 PLN/m-c), z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Lista wymaganych dokumentów:
1) podanie skierowane do dr Izabeli Jośko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”. 
2) CV,
3) potwierdzenie uzyskania tytułu magistra,
4) decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie,
5) zgoda Opiekuna naukowego na udział w badaniach we wskazanym projekcie,
6) inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury.

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami i przeprowadzenia z nimi rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „REGULAMINEM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI”.