UP w Lublinie gospodarzem Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych w Polsce

10 lipca 2018 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nastąpiło uroczyste otwarcie dwudniowej Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych w Polsce.


 

 

W spotkaniu wzięli udział rektorzy oraz przedstawiciele władz 9 uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Uniwersytetu Przyrodniczy w Lublinie w roli gospodarza). 

 

 

 

Wiodącym tematem była dyskusja na temat wdrażania nowej Ustawy 2.0. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i informacji na temat zaawansowania prac organizacyjnych w poszczególnych uczelniach. 
 
W pierwszej części spotkania Rektorzy oraz przedstawiciele władz omówili kwestie dotyczące nowej listy dyscyplin naukowych oraz kwalifikowania pracowników naukowych do dyscyplin. Dyskutowano o jakości kształcenia studentów oraz dostępności do najnowszych wyników badań w kontekście wprowadzonych dwóch ścieżek kariery dla nauczycieli akademickich (naukowa i dydaktyczna). Zostały również poruszone kwestie spraw studenckich dotyczące praktyk zawodowych.
 
 
[fot. Maciej Niedziółka]       
 
Pierwszy dzień obrad w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego zakończył koncert Zespołu Pieśni i Tańca Jawor. Drugiego dnia Rektorzy obradowali w Kazimierzu Dolnym.