Zawiadomienie w sprawie postępowania nr 8/CN/NN/2018

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że w wyniku oceny otrzymanych w przeprowadzonym rozeznaniu rynku na usługi w zakresie rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych/ autobusowych na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie na trasie Lublin– Warszawa–Singapur, zapewnienia polis ubezpieczeniowych, a także rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych na terenie Singapuru unieważnił postępowanie.

[załącznik]