Dr hab. Adam Bownik współtwórcą patentu: „Zastosowanie ektoiny jako czynnika ochronnego przed działaniem toksyn bakteryjnych”

Uprzejmie informujemy, że Dr hab. Adam Bownik z Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, jest współtwórcą patentu: „Zastosowanie ektoiny jako czynnika ochronnego przed działaniem toksyn bakteryjnych”.
Patent (PL 229272 B1) będący efektem współpracy dr hab. Adama Bownika z prof. dr hab. Zofią Stępniewską (Katedra Biochemii i Chemii Środowiska Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL) dotyczy zastosowania ektoiny, bakteryjnego osmolitu jako czynnika chroniącego komórki przed oddziaływaniem toksyn bakteryjnych.
Ektoina jest aminokwasem produkowanym przez niektóre gatunki bakterii w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak stres cieplny, duże zasolenie, wysuszenie itp. Molekuła ta dzięki dużej zdolności do wiązania wody stabilizuje strukturę błon komórkowych, enzymów i innych makrocząsteczek pozwalając na prawidłowe zachodzenie procesów biologicznych w warunkach stresu środowiskowego.
Ektoina, dzięki zdolności do hamowania aktywności toksyn bakteryjnych może być z powodzeniem stosowana jako substancja wspomagająca działanie rozmaitych antybakteryjnych preparatów farmakologicznych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.