Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN pt. „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych”

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

1) Tytuł magistra lub mgr inżyniera w dyscyplinie Zootechniki, Biologii, Biotechnologii lub pokrewnej
2) Status doktoranta studiów doktoranckich Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
3) Znajomość podstawowych technik analitycznych biologii molekularnej będzie dodatkowym atutem
4) Zainteresowanie pracą naukową oraz umiejętność pracy w zespole,
5) Powinien posiadać znajomość języka angielskiego umożliwiającą sprawną komunikację oraz czytanie i przygotowywanie publikacji.
6) Powinien posiadać silną motywację do pracy i zaangażowanie w realizację projektu.
7) Mile widziane jest posiadanie dorobku naukowego z zakresu wyżej podanych dyscyplin naukowych.

Opis zadań:
Doktorant będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych przewidzianych w ramach projektu badawczego pt. „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych”. Doktorant będzie uczestniczył w doświadczeniach przeprowadzanych na drobiu, wykonywał oznaczenia wskaźników biochemicznych, immunologicznych, oksydoredukcyjnych i hematologicznych w próbkach materiału biologicznego, opracowywał wyniki, przygotowywał publikacje i prezentacje na konferencje.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20 lipca 2018, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w wysokości 2000 zł miesięcznie na okres 30 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Forma składania ofert:
e-mail: .
W tytule e-maila należy wpisać "Konkurs NCN"

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do dr hab. prof. nadzw. Katarzyny Ognik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Biochemii i Toksykologii, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta,
6. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych z dnia 3 czerwca 2013 r., dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).