Konkurs dla przyszłych doktorantów na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN pt. „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych”.Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta


Wymagania:

1) Tytuł magistra lub mgr inżyniera w dyscyplinie Zootechniki, Biologii, Biotechnologii lub pokrewnej

2) Status doktoranta studiów doktoranckich Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

3) Znajomość podstawowych technik analitycznych biologii molekularnej będzie dodatkowym atutem

4) Zainteresowanie pracą naukową oraz umiejętność pracy w zespole, 

5) Powinien posiadać znajomość języka angielskiego umożliwiającą sprawną komunikację oraz czytanie i przygotowywanie publikacji. 

6) Powinien posiadać silną motywację do pracy i zaangażowanie w realizację projektu. 

7) Mile widziane jest posiadanie dorobku naukowego z zakresu wyżej podanych dyscyplin naukowych.


Opis zadań:

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych przewidzianych w ramach projektu badawczego pt. „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach dla indyków rzeźnych”. Doktorant będzie uczestniczył w doświadczeniach przeprowadzanych na drobiu, wykonywał oznaczenia wskaźników biochemicznych, immunologicznych, oksydoredukcyjnych i hematologicznych w próbkach materiału biologicznego, opracowywał wyniki, przygotowywał publikacje i prezentacje na konferencje.


Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 20 lipca 2018, 15:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 2000 zł miesięcznie na okres 30 miesięcy.


Dodatkowe informacje:

Forma składania ofert: e-mail: .

W tytule e-maila należy wpisać "Konkurs NCN"


Wymagane dokumenty: 

1. Podanie skierowane do dr hab. prof. nadzw. Katarzyny Ognik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Biochemii i Toksykologii, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,

2. CV,

3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych, 

4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 

5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta, 

6. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych z dnia 3 czerwca 2013 r., dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).