Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń – dobrą reklamą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W dniu 23 czerwca 2018 roku w Kazimierzu Dolnym członkowie Sekcji Hodowli i Biotechnologii Świń wraz z opiekunem dr hab. Markiem Babiczem prof. nadzw. UP oficjalnie zakończyli rok akademicki 2017/2018. 


 

 

Od wielu lat tradycją Sekcji  jest uroczyste pożegnanie członków, którzy ukończyli studia. Każdy z tegorocznych absolwentów, otrzymał symboliczny łańcuch ze świnką, wyrażający więź między członkami sekcji. Podczas pobytu w Kazimierzu Dolnym, członkowie Sekcji byli ubrani w bluzy z logiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, co wzbudzało pozytywne zainteresowanie wśród przechodniów, a tym samym stanowili doskonałą reklamę uczelni. 
 
 
Studenci działający w Sekcji Hodowli i Biotechnologii Świń uczestniczą bardzo aktywnie w życiu akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zarówno w działaniach o charakterze naukowym jak i przy organizacji Dni Otwartych, Konferencji Naukowych o różnym profilu czy Lubelskiego Festiwalu Nauki. 
 
 
 
Dr hab. Marek Babicz prof. nadzw. UP pełni funkcję opiekuna Sekcji Hodowli i Biotechnologii Świń od 1999 roku. Pod jego opieką  wielu studentów rozwija swoje zainteresowania naukowe, o czym świadczą  licznie uzyskane stypendia naukowe (Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).