Zaproszenie do składania ofert na usługi związane ze zorganizowaniem wyjazdu do Singapuru

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie rezerwacji, zakupu oraz dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych/ autobusowych na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie na trasie Lublin– Warszawa–Singapur, zapewnienia polis ubezpieczeniowych, a także rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych na terenie Singapuru , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: