Spotkanie Podsekretarza Stanu MNiSW Piotra Müllera z Senatem UP w Lublinie

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Dworku na Felinie odbyło się spotkanie Kolegium Rektorskiego oraz Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotrem Müllerem.

 

 

Podsekretarz przedstawił na jakim etapie są obecnie prace legislacyjne nad Ustawą 2.0 po naniesionych poprawkach w sejmie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje, że Prezydent RP podpisze ustawę w lipcu. Podczas spotkania Piotr Müller potwierdził, że ustawa zakłada poszerzenie autonomii uczelni, poruszył także sprawę Rady Uczelnianej, która po poprawkach będzie pełnić funkcję opiniodawczą oraz doradczą, a nie decyzyjną jak pierwotnie zakładano. Podsekretarz stanu omówił także stan ewaluacji nauki i sprawy pracowników naukowych. Ustawa wprowadza dwie ścieżki kariery: naukową i dydaktyczną. Zostały również poruszone kwestie spraw studenckich, między innymi opłaty za studia, które będą musiały zostać określone na początku studiów i nie będą mogły ulec zmianie w trakcie ich trwania.

 

[fot. Maciej Niedziółka]         

 

Członkowie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali dużo istotnych i merytorycznie ważnych pytań, wykazując troskę o przyszłość Uniwersytetu, jego pracowników i studentów. Spotkanie z Podsekretarzem Stanu trwała 1,5 godz.