EMIS – logowanie do bazy

 

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować, iż z końcem czerwca 2018 nastąpi zmiana w formie wykorzystywania danych zawartych w serwisie EMIS.

Forma logowania przez strony uczelni nie ulegnie zmianie. Dostęp do bazy będzie nadal funkcjonował tak jak do tej pory, czyli logowanie poprzez adresy IP danej uczelni (logowanie z komputerów domowych-poprzez system HAN). Zmiana będzie dotyczyć jedynie obszaru pobierania danych z bazy. Każdy użytkownik, który będzie chciał pobrać dane, będzie zobowiązany do utworzenia indywidualnego profilu użytkownika. Stworzenie profilu będzie wiązać się z podaniem danych wraz z adresem mailowym z domeny uczelni. W przypadku nieposiadania przez studentów adresów uczelnianych, studenci mogą wprowadzić inne adresy mailowe. Adresy mailowe z takich domen jak: .gmail, .yahoo nie będą akceptowane przez system.

Nowe zasady użytkowania bazy wynikają z nowych zasad bezpieczeństwa.

PROCEDURA ZAKŁADANIA PROFILU