Spotkanie z Piotrem Müllerem, podsekretarzem stanu w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Lublinie będzie gościł podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller. W ramach wizyty podsekretarz odwiedzi uczelnie wyższe. O godz. 11:00 weźmie dział w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a następnie o 12:30 odbędzie się spotkanie otwarte wraz z dyskusją w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, dotyczące postanowień ustawy 2.0. – kompleksowa reforma polskich uczelni. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozmową na temat nowej ustawy.