Schorzenia genetyczne świń – dr hab. Marek Babicz prof. nadzw. UP – czasopismo “Hodowca trzody chlewnej”

Czasopismo "Hodowca trzody chlewnej" publikuje na swoich łamach artykuł autorstwa dr hab. Marka Babicza prof. nadzw. UP i studenta weterynarii Marcina Bany pt.: "Wady genetyczne świń". Genotyp jest jednym z czynników uwarunkowujących wartość hodowlaną i użytkową zwierzęcia. Często dochodzi do mutacji genetycznych, tych korzystnych ,np. "podwójne umięśnienie" i negatywnych –  choroby genetyczne. Choroby te dzielimy na dziedziczne i niedziedziczne, powstałe w wyniku mutacji. Wady kariotypu powodują niepłodność świń. Do wad genetycznych zaliczamy zespół stresu świń spowodowany mutacją genu receptora rynodiny, prowadzący w szybkim czasie do pomoru. Jednocześnie mutacja dodatnio wpywa na tuszę zwierzęcia. W 2007 roku zainicjowano eliminację niekorzystnej mutacji. Kolejnym schorzeniem jest martwica mięśni grzbietu należąca do wad dziedzicznych – ujawnia się pod wpływem stresu podczas transportu, w 10% przypadków zwierzę pada. Przepuklina i hipoplazja, czyli niewykształcenie się mięśni są także chorobami świń, z którymi walczą weterynarze.

 

więcej informacji w artykule: