Uroczystość nadania imienia prof. Prosta sali B w budynku Collegium Veterinarium

 

20 stycznia 2011 r. odbyła się uroczystość nadania Sali “B”. w budynku Collegium Veterinarium imienia prof. dr. hab. Edmunda Prosta, byłego rektora i doktora honoris causa naszej uczelni, wielce zasłużonego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i środowiska naukowego Lublina i Lubelszczyzny, prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego kilku kadencji, założyciela i wielotetniego redaktora czasopisma “Medycyna Weterynaryjna”.

Ceremonii odsłonięcia i poświęcenia tablicy okolicznościowej przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski. Wzięło w niej udział środowisko akademickie UP w Lublinie oraz przedstawiciele rodziny Profesora Prosta, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Kościołów katolickiego i protestanckiego.

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Galeria