Przyznawanie pomocy materialnej na rok akadmicki 2019/2020

 

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020. Wnioski będą przyjmowanie do 7 paździenika 2019 r. W okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Wnioski będą przyjmowane między 1 a 5 dniem każdego miesiąca. W tym okresie można ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w pokoju nr 9, ul. Akademicka 15 (budynek Agro II) w godzinach: 8-14 (stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych).