Katedra Botaniki w programie BIOSTRATEG 3 bada biologię kwitnienia różnych linii pszenicy ozimej

Pracownicy Katedry Botaniki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu pod kierunkiem dr hab. Bożeny Denisow prowadzą badania w ramach projektu "Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej” finansowanego przez NCBiR w programie BIOSTRATEG 3.

 

dr hab. Bożena Denisow

            Zespół badawczy prowadzi obserwacje biologii kwitnienia i pylenia kilkunastu linii pszenicy (Triticum aestivum). Heterozyjne odmiany tego zboża od lat są oczekiwane zarówno przez hodowców, rolników oraz dystrybutorów materiału siewnego i przemysł płodów rolnych. Obecnie w kilku krajachach w Europie, prowadzone są programy badawcze zmierzające do wyhodowania nowych odmian pszenicy mieszańcowej, bazującej na naturalnych mechanizmach biologii kwitnienia.

 

dr hab. Bożena Denisow, dr inż. Monika Strzałkowska-Abramek

 

dr inż. Monika Strzałkowska-Abramek, dr Magdalena Kamińska

 

dr inż. Ernest Stawiarz

 


dr inż. Ernest Stawiarz, mgr inż. Jacek Jachuła