Dr Anna Jeżak laureatką Nagrody Naukowej im. Profesora Szczepana A. Pieniążka

 

Miło nam poinformować, że dr Anna Jeżak została laureatką Nagrody Naukowej im. Profesora Szczepana A. Pieniążka za pracę doktorską pt. „Kwitnienie i pożytek gatunków runa lasu grądowego Tilio-Carpinetum Tracz”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu upamiętniającego 10. rocznicę śmierci Profesora S. Pieniążka, na którym obecna była rodzina Profesora.

 

Dr Jeżak pracę naukową obroniła w Katedrze Botaniki – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2017 r. Promotorem pracy była dr hab. Bożena Denisow, a promotorem pomocniczym dr inż. Monika Strzałkowska-Abramek.

 

 

Nagroda im. Profesora Pieniążka jest przyznawana za najlepszą pracę doktorską z zakresu sadownictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa, wykonaną w krajowych placówkach naukowych. Przy  ocenie  prac  doktorskich  proponowanych  do  nagrody  brane są pod  uwagę  takie kryteria jak: nowatorstwo wykonanych badań, poziom naukowy pracy oraz utylitarność  uzyskanych wyników.

 

Patron nagrody, Profesor Szczepan A. Pieniążek był wybitnym sadownikiem, profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członkiem i wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. W latach 1951-1983 był współtwórcą i dyrektorem Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach (później pod nazwą Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa).

 


Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym utworzonym dnia 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji i bogatym dorobku badawczym i wdrożeniowym: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą.

Serdecznie gratulujemy!
 

 

[ informacja na stronie Instytutu Ogrodnictwa ]