Odpady przetwórstwa rolno-spożywczego – dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, dr hab. Grzegorz Zając, dr hab. Andrzej Kuranc, dr hab. Tomasz Słowik, mgr inż. Agnieszka Dudziak, dr hab. Monika Stoma, dr inż. Jacek Wasilewski – “Przemysł chemiczny”

Ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny sa najważniejszym – lecz wyczerpywalnym źródłem energii na świecie. Z wielu względów wciąż poszukiwane sa alternatywne źródła, które będą wydajne a jednocześnie niedestrukcyjne dla środowiska naturalnego. Ogromny potencjał tkwi obecnie w biomasie, która jest ogólnodostępna i zawiera małą zawartość siarki i popiołu. Termin "biomasa" oznacza produkty i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Jej wadą jest mała wartość opałowa, wysoka wilgotność i zawartość substrancji lotnych.  Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, dr hab. inż. Grzegorz Zając, dr hab. Andrzej Kuranc, dr hab. inż. Tomasz Słowik, mgr inż. Agnieszk Dudziak, dr hab. Monika Stoma oraz dr inż. Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawiają wyniki badań nad biomasą w artykule pt. "Właściwości chemiczne wybranych produktów odpadowych przetwórstwa rolno-spożywczego w aspekcie ich energetycznego wykorzystania" opublikowanym na łamach "Przemysłu chemicznego".  Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na łuskach: orzecha włoskiego i laskowego oraz słonecznika wysnuto wnioski, iż stanowią one cenny surowiec lignocelulozowy, a co za tym idzie mają podobne parametry do produktów drzewnych.

 

szczegóły w artykule: